APOS - Asociácia poľovníckych organizácií Slovenska

Reakcia na PETÍCIU „Poľovníctvo má zmysel.“

Áno, poľovníctvo má zmysel, ale bez povinného členstva v Slovenskej poľovníckej komore (SPK), ktorá doposiaľ svojich členov doslovne zdiera napr. tým, že požaduje od poľovníckych organizácii (PO) platby za hektáre/bonitu pôdy v revíroch na ktorých výkon práva poľovníctva vykonávajú, ba dokonca požaduje platby 30.- € aj od tých poľovníckych organizácii ktoré sú bez revíru.

MEMORANDUM

o predvolebnej a povolebnej spolupráci s politickými stranami na príprave novely zákona č.274/2009 Z.z. o poľovníctve

Text Memoranda

PREAMBULA
Právo združovať sa v záujmových organizáciách je garantované Ústavou Slovenskej republiky. Uvedené právo nemôže byť vynucované zákonnou povinnosťou byť členom akejkoľvek organizácie zriadenej podľa zákona.

NAŠE ZÁMERY

POĽOVNÉ LÍSTKY NA DOBU NEURČITÚ

ZRUŠENIE POVINNÉHO ČLENSTVA V SPK

ODDELIŤ SPZ OD SPK

Back
Next

ÚČEL APOS

APOS je záujmové združenie právnických osôb, ktorého cieľom je združovať poľovnícke organizácie Slovenska s poľovným revírom, bez poľovného revíru, kluby sokoliarov, kynológov, ochranárov a poľovníckeho strelectva, za účelom presadzovania ich oprávnených záujmov a potrieb u orgánov štátnej správy, vlády a NR SR.

PRIORITY APOS

1. Presadiť pre všetkých poľovníkov, občanov SR celoživotné poľovnícke lístky na dobu neurčitú, teda nie len pre dôchodcov, ale pre všetkých poľovníkov.
2. Zrušiť povinné členstvo právnických aj fyzických osôb v Slovenskej poľovníckej komore.
3. Oddeliť štruktúry Slovenskej poľovníckej komory od štruktúr Slovenského poľovníckeho zväzu (napr. je neprijateľné, aby prezident SPZ bol aj prezidentom SPK a iné).

Z ČINNOSTI APOS

Pripomienkovali sme v danom období platný zákon o poľovníctve č.274/2009 Z. z. a taktiež sme pripomienkovali novelu zákona, ktorý je práve vytváraný. Písali sme na ministerstvo, aj premiérovi SR

ČLENSTVO

Ak patríte do skupiny poľovníkov, ochrancov prírody, sokoliarov či vám učarovali naši štvornohí pomocníci a chcete sa aktívnejšie podieľať na našej spoločnej budúcnosti, môžete sa stať našim členom. Kto ním môže byť?


KONTAKTY

Sídlo: 94212 NITRA, Škultétyho 20
Kancelária: 94901 NITRA, Brezový háj 3
TEL: 037-6535 241, 037-7411 879
MOBIL: +421 903 755 787
IČO: 50866117

REG. ZZPO OÚ NITRA č. 1/2017
LOREM IPSUM

Copyright © Skorocel s.r.o. 2018. All right reserved.